Tarieven / Vakanties

 

- De lessen vinden plaats in de maanden september t/m juni met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen.

- Het lesgeld bedraagt voor een wekelijkse les van een half uur, of een 2 wekelijkse les van een uur:

  • € 600 per seizoen (tot 21 jaar)
  • € 726 per seizoen (boven 21 jaar)

losse lessen:

  • € 20,00 per half uur (tot 21 jaar)
  • € 25,00 per half uur (boven 21 jaar)

 

- Desgewenst mag het lesgeld in 4 termijnen betaald worden.

(tot 21 jaar:  € 150  boven 21 jaar:  € 181,50)

 

Termijn 1 vóór 1 september

Termijn 2 vóór 1 december

Termijn 3 vóór 1 februari

Termijn 4 vóór 1 mei

 

- Opzeggen kan per 1 februari of per 1 juli

- Bij afzegging van een les door de docent, anders dan door ziekte of overmacht, heeft de cursist recht op een    vervangende les.

- Bij afzegging van de les door de cursist, bestaat er geen recht op een vervangende les.

 

Tarieven voor workshops zijn op aanvraag.

 

 

Vakanties

Vakantie's seizoen 2017 - 2018:

 

Rodermarkt                di. 26 september

Herfstvakantie            ma. 23 oktober - vr. 27 oktober

Kerstvakantie             ma. 25 december - vr. 5 januari

Voorjaarsvakantie      ma. 26 februari - vr. 2 maart

Paasweekend            ma. 2 april

Meivakantie               ma. 30 april - vr. 4 mei

Hemelvaart                vr. 11 mei

Pinksteren                  ma. 5 juni

Zomervakantie           ma. 2 juli - vr. 31 augustus