Overdagkoren Nieuw-Roden

 

De overdagkoren in Nieuw-Roden zijn een populair overdagkoor en een klassiek overdagkoor.

    Het populair overdagkoor (60 leden) zingt op dinsdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur in de grote zaal van 't Dörpshuus Nij-  

    Roon

    Het repertoire bestaat uit liederen uit diverse landen en in diverse talen zoals afrikaanse, indiaanse liederen

    en daarnaast uit populaire evergreens zoals morning has broken, what a wonderful world, love shine a light.

 

    Het klassiek overdagkoor (30 leden)  zingt op donderdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur in de Smidse zaal van 't Dörpshuus  

    Nij-Roon

    Het repertoire bestaat uit eenvoudige klassieke werken van diverse componisten uit alle stijlperiodes, zoals

    Brahms, Mozart, Purcell.

 Iedereen die wil zingen is welkom.

 

Populair overdagkoor

     

 

Klassiek Overdagkoor