Daler Voices

 

Daler Voices is een enthousiast popkoor, opgericht in 2017. Het koor bestaat op dit moment uit 31 vrouwen, verdeeld over de stemmen sopraan, mezzo en alt.

Ondertussen is er een leuk vlot repertoire opgebouwd bestaande uit diverse bekende en minder bekende popsongs. Zij zingen liedjes van The Everly Brothers tot ABBA en nog veel meer.

Iedere donderdag wordt gerepeteerd van 19.30 – 21.00 uur in de BWB school te Dalen onder leiding van Bernard Slofstra. 

Alle leden van het koor zijn actief betrokken bij het reilen en zeilen van Daler Voices. Zij staan voor samen mooie liedjes zingen en vinden gezelligheid en plezier twee heel belangrijke woorden!

 

http://popkoordalervoices.com/Home/