Tarieven / Vakanties

 

- De lessen vinden plaats in de maanden september t/m juni met 

  uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen zoals vermeld op de  

  website.

- Het lesgeld bedraagt voor een wekelijkse les van een half uur, of een 

  2-wekelijkse les van een uur:

 

€ 648 per seizoen (tot 21 jaar)

€ 780 per seizoen (boven 21 jaar)

 

losse lessen:

€ 25,00 per half uur (tot 21 jaar)

€ 30,00 per half uur (boven 21 jaar)

 

- Het lesgeld is in 12 maandelijkse termijnen verschuldigd.

  € 54 (tot 21 jaar)

  € 65 (boven 21 jaar)

 

Over te maken op rekeningnummer NL39 TRIO 0197 9794 40 t.n.v. Muziekpraktijk Bernard Slofstra, Dedemsvaart.

Het termijnbedrag dient vóór de 1e van de maand betaald te zijn.

 

- Opzeggen kan per 1 februari of per 1 september

  Bij opzegging per 1 februari is een zesde maandelijkse termijn verschuldigd   

  waarmee de helft van het seizoen betaald is

  

- Bij afzegging van een les door de docent, anders dan door ziekte of overmacht,    

  heeft de cursist recht op een vervangende les.

- Bij afzegging van de les door de cursist, bestaat er geen recht op een  

  vervangende les.

 

 

Vakanties

Vakantie's seizoen 2023 - 2024:

 

Herfstvakantie            ma. 23 oktober - vr. 27 oktober

Kerstvakantie             ma. 25 december - vr. 5 januari

Voorjaarsvakantie      ma. 19 februari - vr. 23 februari

Paasweekend            vr. 29 maart - ma. 1 april

Meivakantie               ma. 29 april - vr. 10 mei 

Pinksteren                  ma. 20 mei

Zomervakantie           ma. 1 juli - vr. 30 augustus