Tarieven / Vakanties

 

- De lessen vinden plaats in de maanden september t/m juni met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen.

- Het lesgeld bedraagt voor een wekelijkse les van een half uur, of een 2 wekelijkse les van een uur:

  • € 600 per seizoen (tot 21 jaar)
  • € 726 per seizoen (boven 21 jaar)

losse lessen:

  • € 20,00 per half uur (tot 21 jaar)
  • € 25,00 per half uur (boven 21 jaar)

 

- Desgewenst mag het lesgeld in 4 termijnen betaald worden.

(tot 21 jaar:  € 150  boven 21 jaar:  € 181,50)

 

Termijn 1 vóór 1 september

Termijn 2 vóór 1 december

Termijn 3 vóór 1 februari

Termijn 4 vóór 1 mei

 

- Opzeggen kan per 1 februari of per 1 juli

- Bij afzegging van een les door de docent, anders dan door ziekte of overmacht, heeft de cursist recht op een    vervangende les.

- Bij afzegging van de les door de cursist, bestaat er geen recht op een vervangende les.

 

Tarieven voor workshops zijn op aanvraag.

 

 

Vakanties

Vakantie's seizoen 2019 - 2020:

 

Rodermarkt                di. 24 september

Herfstvakantie            ma. 21 oktober - vr. 25 oktober

Kerstvakantie             ma. 23 december - vr. 3 januari

Voorjaarsvakantie      ma. 17 februari - vr. 21 februari

Paasweekend            ma. 13 april

Meivakantie               ma. 27 april - vr. 8 mei

Hemelvaart                do 21 mei - vr. 22 mei

Pinksteren                  ma. 1 juni

Zomervakantie           ma. 6 juli - vr. 4 september